Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Měření znečištění ovzduší metodou pasívní sorpce na území městské části Praha 13

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 360/1999

I. bere na vědomí

návrh na měření znečištění ovzduší metodou pasívní sorpce na území městské části Praha 13


II. schvaluje


zadání specializované veřejné zakázky “Měření znečištění ovzduší metodou pasívní sorpce na území MČ P 13”


III. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 31.07.99


zpracovat ve spolupráci s odborem životního prostředí uzavření nové smlouvy


IV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99


uzavřít se stávajícím smluvním partnerem společnosti s r.o. Pragochema, s účinností od 1.9.1999 smlouvu na dobu neurčitou na základě veřejné zakázky zadání výzvou jednomu zájemci dle § 50 odst. 1, písm. b, zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek – výzva jednomu zájemci, který může poskytnout plnění služeb jako jediný v regionu hl. m. Prahy