Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Mimořádná odměna pro tajemníka MÚ

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 658/1999

 
 


 


schvaluje


mimořádnou odměnu pro tajemníka MÚ MČ Praha 13 za období říjen – prosinec 1999 ve výši, která je uvedena v příloze předloženého materiálu