Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Mimořádná odměna pro tajemníka MÚ

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 150/1999
 


 


 Souhlasís výplatou mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc. za splnění mimořádných úkolů ve výši uvedené v příloze materiálu