Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Mimořádné odměny pro starostu a jeho zástupce

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 657/1999

 


schvaluje


mimořádné odměny pro starostu a jeho zástupce za období říjen – prosinec 1999 ve výši, která je uvedena v příloze předloženého materiálu