Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MK ODA P 13 – stížnost na vyřízení požadavku na navrácení investic

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 399/1999

I. bere na vědomí


stížnost Místního klubu ODA P 13 na vyřízení svého požadavku navrácení investic vzniklých stavební úpravou v domě č.2158, Ovčí HájekII. NESouhlasís požadavkem klubu ODA o navrácení finanční částky, neboť neodpovídá Zásadám pronájmů NP ani není v souladu s dodatkem ke smlouvě o nájmu NP č. R 10/2158/57/864, uzavřeným s MČ P 13 dne 22.10.97