Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka firmy CHW s.r.o. na převod SW pro hlasovací zařízení do prostředí Windows 95

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 438/1999I. NEdoporučujeakceptovat předloženou nabídku firmy CHW s.r.o. na převod SW pro hlasovací zařízení do prostředí Windows 95II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.09.99


jednat prostřednictvím odboru informatiky s firmou CHW s.r.o. o snížení ceny předložené nabídky