Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka firmy i-center na spolupráci při zajišťování zakázek

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 439/1999I. NESouhlasí


s uzavřením nabízené smlouvy se společností i-center s.r.o.II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.09.99Ing.Bratskému informovat navrhovatele o tomto rozhodnutí MR