Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva na pronájem kina Stodůlky

14. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 119/2000

bere na vědomí

zprávu o současném využití kina Stodůlky a o atributech nájemní smlouvy s Uměleckou agenturou JELEN, s.r.o.