Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc.č. 2865/1 a části pozemku parc.č. 2864 za účelem vybudování oční kliniky

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 74/2000

I. Souhlasí


se zněním předložené nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 2865/1 a části pozemku parc.č. 2864 za účelem vybudování oční kliniky


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 01.03.00


podepsat výše uvedenou nájemní smlouvu