Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva – prostor budovy v ul. Bronzová

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 80/1999

 

usnesení  č. 080  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s uzavřením nájemní smlouvy na prostor části budovy Bronzová pro Místní dům dětí a mládeže Praha 13 dle návrhu předloženého radě pod bodem č. 20 s platností od 1.3.1999


 


     II.     pověřuje             

*


Starostu Ing.P. Bratského


[STAR]


T: 28.02.99


 


podpisem nájemní smlouvy na prostory části budovy Bronzová pro MDDM