Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva s firmou BIGBOARD Praha

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 644/1999

 
 


 


 


I. Souhlasí


a) s předloženým návrhem nájemní smlouvy


b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem štítové stěny objektu Fantova 1751 pro instalaci


venkovní reklamy za roční nájemné 60 000,-Kč


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.12.99


podepsat nájemní smlouvu na pronájem štítové stěny objektu Fantova 1751