Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva s firmou GiTy Net, spol.s.r.o.

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 86/2000

I. Souhlasí


a) s předloženým návrhem nájemní smlouvyb) s uzavřením nájemní smlouvy s firmou GiTy Net,spol.s.r.o na pronájem části střechy a části zdí strojovny výtahu na objektu Bellušova 1869 pro instalaci telekomunikačního zařízení pro přenos signálů směrového radiového pojítka za roční nájemné 24.000,-Kč


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 10.03.00


podepsat nájemní smlouvu s firmou GiTy Net, spol.s.r.o. na pronájem části střechy a části zdí strojovny výtahu na objektu Bellušova 1869 pro instalaci telekomunikačního zařízení pro přenos signálů směrového radiového pojítka