Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouva se smlouvou o předkupním právu pro manžele Bugyíkovi

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 164/1999

 
 


 


 


I. Souhlasí


s nájemní smlouvou a se zřízením předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Stodůlky k pozemkům par. č. 334, par.č. 335/1, par.č. 346 a k domu čp. 47 pro manžele Bugyíkovi za cenu:


30,- Kč/m2/rok u zastavěného pozemku celkem 1.410,- Kč/rok


5,- Kč/m2/rok u zahrady celkem 4.825,- Kč/rok


500,- Kč/měsíc u stavby celkem 6.000,- Kč/rok


Celková výše nájemného z pozemků a stavby za rok (12 měsíců) 12.235,- Kč/rokII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 10.12.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.01.00podpisem nájemní smlouvy se smlouvou o předkupním právu s manželi Bugyíkovi