Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nájemní smlouvy na objekty ve vlastnictví MČ P 13

12. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 369/1999 

Souhlasí


s tím, aby při uzavírání smluv s firmou SIEMENS Telekomunikace, s.r.o. na umístění telekomunikačních antén na střechy bytových domů ve vlastnictví MČ P 13, bylo možno použít množstevní slevy v závislosti na počtu pronajatých objektů :


Cena za pronajaté objekty firmou SIEMENS Telekomunikace s.r.o.1 pronajatý objekt ……………………. 100.000,- Kč/rok


2 pronajaté objekty ………………….. 80.000,- Kč/rok/objekt


3 pronajaté objekty ………………….. 70.000,- Kč/rok/objekt


5 pronajatých objektů ……………….. 60.000,- Kč/rok/objekt