Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nákup 7 osobních automobilů pro potřeby MÚ

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 34/1999
 


 


I. schvalujenákup 7 osobních automobilů pro potřeby MÚ Praha 13 


II. schvalujepřevod finančních prostředků ve výši 1,200 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti na posílení rozpočtu MÚ Praha 13. Částka 1,200 tis. Kč bude sloužit jako úhrada nájmu za dopravní prostředky formou leasingu. Tyto prostředky do majetku MÚ Praha 13 budou zařazeny v roce 2002, kdy bude tento leasing uhrazen.III. ukládá

*


Místní radě


[MR]


KT: 30.04.991. vypsat výběrové řízení a s vítězem podepsat smlouvu na pronájem automobilů


2. informovat zastupitelstvo o výsledku veřejné zakázky a o tom, jak bylo naloženo


s vyřazenými vozidly