Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nákup Mobilního výstražného a rozhlasového zařízení ADZ 700 nebo ADZ 710

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 237/1999

I. Souhlasí


po zvážení všech okolností, zejména nutnosti včasného varování obyvatel MČ Praha 13 před hrozícím nebezpečím s nákupem Mobilního výstražného zařízeníII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.06.99prostřednictvím útvaru obrany a ochrany zajistit, aby Mobilní výstražné zařízení bylo uloženo tak, aby bylo přístupné v kterékoliv době a bylo trvale akceschopnéIII. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 30.06.99informovat všechny vedoucí odborů o existenci MVZ a možnosti jeho využitíIV. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.05.99zajistit realizaci a uvolnění finančních prostředků z položky rozpočtu, určené na CO