Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nákup PC a tiskáren – veřejná zakázka výzvou

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 264/1999

I. Souhlasí


se zadáním a vyhlášením veřejné výzvy – zájemcům na dodávku PC a tiskárenII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 28.05.99zabezpečit vyhlášení výzvy vybraným zájemcům na dodávku PC a tiskárenIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 18.06.99svolat komisi po termínu uzávěrky soutěžeIV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 30.06.99předložit Radě návrh pořadí uchazečůV. jmenujekomisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:členové náhradníci


Ing. Dvořák Ing. Fiala


Ing. Mozr p. Weber


RNDr. Páv p. Česnek


p. Soukup Ing. Nešetřil


RNDr. Gregar Ing. Kundrata


p. Kužel Ing. Kaprálkovátajemník komise: pí Šimšová – Odbor informatiky