Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nákup PC a tiskáren – výběrové řízení výzvou

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 217/1999

I. ODKLÁDÁ

vyhlášení veřejné výzvy více zájemcům na dodávku PC a tiskárenII. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 30.06.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


KT: 30.06.99prověřit možnost prodloužení stávající smlouvy s fou DELL na nezbytně nutnou dobu – do zpracování analýzy a koncepce dalšího vybavení MÚ výpočetní technikou s tím, že požadavky na nákup jednotlivých komponentů VT budou ad hoc předkládány ke schválení MRIII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 01.06.99


v součinnosti s tajemníkem MÚ, Odborem informatiky a Komisí informatiky neprodleně zahájit


zpracování analýzy současného stavu a koncepce HW a SW vybavení MÚ