Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Náměty a tendence využití vedlejší hospodářské činnosti škol

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 87/1999

 

usnesení  č. 087  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            Souhlasí             


 


s návrhy ředitelů škol MČ Praha 13 na využití příjmů z vedlejší hospodářské činnosti základních škol