Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nástavby

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 101/1999

 

usnesení  č. 101  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     doporučuje  mz             


 


souhlasit s výkupem pozemků 1165/71  o výměře  46 m2


                                               1165/30 o výměře 250 m2


                                               1165/27 o výměře 200 m2


                                               1165/29 o výměře 160 m2


                                               1165/26 o výměře 205 m2


od soukromých vlastníků za cenu dle cenové mapy t.j ve výši 1030,-Kč /m2


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


ve spolupráci s JUDr. Černou projednat s vlastníky cenu, za kterou bude MČ P 13 vykupovat jejich pozemky a která je stanovena platnou cenovou mapou dle vyhlášky MHMP