Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nástavby

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 64/1999


 

I. Souhlasí


se záměrem  výkupu pozemků 1165/71 o výměře 46 m2


1165/30 o výměře 250 m2


1165/27 o výměře 200 m2


1165/29 o výměře 160 m2


1165/26 o výměře 205 m2


od soukromých vlastníků za cenu dle cenové mapy tj. ve výši 1030,- Kč/m2II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.04.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.05.99předložit Zastupitelstvu návrhy kupních smluv