Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh dodatku č. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13

08. 12. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UZ 0238/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 08.12.2021

USNESENÍ číslo UZ 0238/2021 ze dne 08.12.2021

13. Návrh dodatku č. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

návrh dodatku č. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi vydat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 13 v úplném znění

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Ivana Todlová v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení