Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh mimořádné odměny pro tajemníka MÚ

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 133/2000

schvaluje


mimořádnou odměnu pro tajemníka MÚ MČ Praha 13 za I.čtvrtletí 2000 dle přílohy materiálu