Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh mimořádné odměny pro tajemníka MÚ

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 333/1999


 

schvaluje


mimořádnou odměnu pro tajemníka MÚ MČ Praha 13 za II. čtvrtletí 1999 dle přílohy materiálu