Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh mimořádné odměny

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 134/2000


 

schvaluje

mimořádnou odměnu pro vedoucí OLP a OKZ ve výši dle návrhu p. starosty