Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na navýšení rozpočtu-§ 6171, činnost místní správy-odbor hospodářské správy

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 417/1999

I. bere na vědomí


potřebu navýšení rozpočtu – Skupina 6 -Všeobecná veřejná správa a služby, položky 5171 – opravy a údržbaII. schvalujenávrh na navýšení rozpočtu – Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby, položky 5171 – opravy a údržba, a to o 1.032,- tis. Kč s tím, že finanční prostředky na plánované úpravy nebytových prostor Hostinského 1536 se využijí na rekonstrukci nebytových prostor Ovčí Hájek 2158 včetně vestibuluIII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 01.09.99vytvořit podmínky pro navýšení rozpočtu Skupiny 6 – Všeobecná veřejná správa a služby, položka 5171 – opravy a údržba 


 


IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.09.99projednat v majetkové komisi doporučení MR nepronajmout dočasně uvolněné nebytové prostory Hostinského 1536 (rezerva – zřízení kanceláří pro nové činnosti úřadu)V. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 21.09.99prověřit termín převzetí agendy vydávání dokladů od policie ČR do kompetence místních a obvodních úřadů včetně nároku na získání státní dotace na zabezpečení těchto organizačních změn