Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na osamostatnění Střediska sociálních služeb Běhounkova

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 95/2000

I. NESouhlasí


s o u h l s osamostatněním Střediska sociálních služeb od 1. 1. 2000II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 19.04.00
1. realizovat převod Střediska sociálních služeb včetně občanů vykonávajících civilní službu pod ZZ JZM


2. připravit změnu zřizovací listiny ZZ JZM a předložit ji ke schválení MZ