Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na osamostatnění Střediska sociálních služeb Běhounkova

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 513/1999

I. PŘERUŠUJEjednání o záměru osamostatnění Střediska sociálních služeb, které je v současné době organizačně zatříděno pod OSPII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 18.11.99
  1. prostřednictvím OSP a v součinnosti s EKO a OLP zpracovat ekonomickou náročnost a právní dopad při zřízení střediska sociálních služeb jakožto


a/ samostatného odboru MÚ


b/ samostatného právního subjektu


c/ samostatného útvaru v rámci stávajících právních subjektů městské části P 13

  1. prověřit podmínky využití osob na civilní vojenské službě v rámci obecních úřadů a příspěvkových organizací zřízených obcí pro sociální služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR