Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území MČ Praha 13

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 178/1999
 


 

I. bere na vědomí

nezbytnost pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území MČ Praha 13, uvedené v přiloženém návrhu


II. ukládá

*


komisi


[KOM]


T: 20.04.99


pro rozvoj kultury a umění předložit radě návrh na pojmenování ulice, uvedené v návrhu Občansko-správního odboru