Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území MČ Praha 13

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 655/1999

 
 


 


I. konstatuje


nezbytnost pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území MČ Praha 13, uvedené v přiloženém návrhu, který je neoddělitelnou součástí tohoto usnesení


II. schvaluje


předložený návrh, který navrhuje pojmenování dosud nepojmenované komunikace v katastrálním území Stodůlky takto: komunikace vychází jižním směrem z ulice Pavrovského, stáčí se na východ a končí u domů č.p. 1991, 1992 a 582, 507. Název pro tuto komunikaci je odvozen od charakteru této lokality, která se nachází na rozhraní městského a přírodního prostředí – Jitrocelová


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.12.99


prostřednictvím vedoucí občansko- správního odboru sdělit souhlasné stanovisko Rady MZ s předloženým návrhem na pojmenování dosud nepojmenované komunikace příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy k dalšímu opatření