Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pojmenování dosud nepojmenované komunikace

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 56/1999

konstatuje

nezbytnost pojmenování dosud nepojmenované komunikace na území MČ Praha 13, uvedené v  přiloženém návrhu, který je neoddělitelnou součástí tohoto usnesení


II. schvaluje


předložený návrh, který navrhuje pojmenování dosud nepojmenované komunikace katastrální území Stodůlky takto : komunikace navazuje na ulici Jeremiášova, stáčí se jihozápadním směrem a pokračuje podél zadního traktu velkoprodejny Globus, kde za nekrytým parkovištěm končí hranice MČ Praha 13, a pokračuje dále na území MČ Praha – Zličín, kde navazuje na ulici Sárská, název je určen podle zeměpisného pojmu řeky Mosely v oblasti, kde se nachází sídlo firmy Globus – Moselská.


 


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 16.02.99


prostřednictvím vedoucí občansko-správního odboru,


sdělit souhlasné stanovisko Místní rady MČ Praha 13 s předloženým návrhem na pojmenování dosud nepojmenované komunikace příslušnému odboru Magistrátu hl.m. Prahy k dalšímu opatření