Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pořízení změny ÚPn hl. m. Prahy z funkční plochy OB – čistě obytné na funkční plochu ZMK – zeleň městská a krajinná

26. 02. 2024
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0065/2024

Dokumenty ke stažení