Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pořízení změny ÚPn hl. m. Prahy – změna trasy veřejně prospěšné stavby komunikace V 72 a změna znění oddílu 12 – Podmíněnost staveb

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0119/2024

Dokumenty ke stažení