Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pořízení změny ÚPn hlavního města Prahy z funkční plochy OB – čistě obytné na ZMK – zeleň městská a krajinná

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0118/2024

Dokumenty ke stažení