Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na přejmenování části ulice na území MČ Praha 13

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 97/2000

I. konstatuje


nezbytnost přejmenování části ulice Ke Skalce na území MČ Praha 13 v katastrálním území StodůlkyII. schvalujepředložený návrh, který navrhuje přejmenování východní, méně obydlené části ulice Ke Skalce na Frimlova. Ulice navazuje na severu na ulici Lýskova, pokračuje jižním směrem rovnoběžně s ulicí Ke Skalce a ústí do ulice Chalabalova. Na severní straně začíná ulice domem č.p. 825 a na jihu domem č.p. 941.III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.03.00prostřednictvím vedoucí občansko-správního odboru, sdělit souhlasné stanovisko rady s předloženým návrhem na přejmenování části ulice Ke Skalce na Frimlova příslušnému


odboru Magistrátu hl. m. Prahy k dalšímu opatření.IV. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.06.00prostřednictvím občansko-správního odboru prověřit a doplnit chybějící orientační čísla na domech MČ Praha 13