Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na přejmenování severní části ulice K Vidouli

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 239/1999

I. Souhlasí


s přejmenováním části ulice K Vidouli na ulici ŠafránkovaII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 07.05.99zaslat toto stanovisko na odbor vnitřní správy Magistrátu hl.m.Prahy