Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na prodloužení a poskytnutí dočasného ubytování Návrh na pronájem bytu

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 518/1999
 


 


schvaluje


– prodloužení dočasného ubytování pí Márii Sivákové a Květě Kokyové na dobu 6ti měsíců v ubytovacím zař. MČ P-13 Heranova 1547


– poskytnutí dočasného ubytování pí Marii Čivrné, pí Aleně Štěpánkové, sl. Benedové, p.Václavu Tůmovi na dobu 6ti měsíců a p. Juliu Horanskému na dobu 1 roku v ubytovacím zař. MČ P-13


– pronájem bytu č. 14 o vel. 1+1, 5. podlaží, Kálikova 1559, který se uvolní do konce tohoto roku na základě pronájmu většího bytu, rodině Kokyových, která uvolní byt 1+1 v ubytovacím zařízení MČ P-13


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 31.10.99


– zajistit prodloužení dočasného ubytování pí Sivákové a pí Kokyové


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 31.12.99


– zajistit dočasné ubytování pí Čivrné, pí Štěpánkové, sl. Benedové, p. Tůmovi a p. Horanskému


– zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 s manžely Kokyovými


T: do 30ti dnů od vrácení bytu