Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na prodloužení a poskytnutí přístřeší

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 355/1999

schvaluje

– prodloužení přístřeší v ubytovacím zař. MČ P 13, Heranova 1547, panu Jaroslavu Fidrmucovi do 30.6.2000– poskytnutí přístřeší paní Marii Sivákové do doby právní moci soudního rozhodnutí o určení výlučného nájemce bytu po rozvodu manželství