Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na prominutí místního poplatku ze psů

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0086/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0086/2022 ze dne 14.03.2022

10. Návrh na prominutí místního poplatku ze psů

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh na prominutí místního poplatku ze psů pro občany Ukrajiny, kteří v ohrožení přicestovali do České republiky a pobývají na území městské části Praha 13 ve všech typech ubytovacích zařízení a druhů pobytů, od 1.3.2022 do 31.5.2022, v rámci Programu pomoci občanům Ukrajiny při mimořádné události – invaze Ruské federace na Ukrajinu

II. doporučuje

správci místních poplatků Úřadu městské části Praha 13 (ekonomickému odboru) vydat toto rozhodnutí

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení