Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na prominutí poplatku z prodlení

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 197/2000

I. Souhlasí


s prominutím poplatku z prodlení Anně a Lucii Lofovým ve výši 7.826,- KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 31.03.00zajistit veškeré úkony vyplývající z tohoto usnesení