Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na prominutí poplatku z prodlení

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 129/1999
 


 I. Souhlasís prominutím poplatku z prodlení ve výši 37.305,- Kč pí Marii ČermákovéII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.10.99zajistit veškeré úkony vyplývající z tohoto usnesení