Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem bytu č. 31 Ovčí Hájek 2164 Ing. Hánečkové

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 32/2000


 

I. Souhlasí


s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 31 o velikosti 1+0 na adrese Ovčí hájek 2164 s pí. Gabrielou Hánečkovou v souladu se Zásadami, za podmínky zaplacení dluhu na nájemném po předchozím uživateli a uvedení bytu do stavu schopného k užívání po předchozím uživateli na vlastní náklady.