Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem bytu manž. Peštovým

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 31/2000

schvaluje


pronájem bytu č. 27, o vel. 1/1, ul. Kettnerova 2053, manželům Monice a Ladislavu Peštovým