Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem bytů z nové výstavby hl.m.Prahy

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 466/1999

I. schvaluje


pronájem 5ti bytů žadatelům včetně náhradníků :


1 byt o vel. 4+1 : nájemník: Zbyněk Pastrňák, 1.náhradník:Mgr. Vlasta Hü bnerová


2.náhradník:Petr Horák


3 byty o vel. 3+1: nájemníci: Kateřina Počepická, Ivan Holub, Alena Kovaříková


náhradník: Blanka Šormová


1 byt o vel. 2+kk: nájemník: Terezie Valoušková, náhradník: Renata FrišováII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.09.99předložit návrhy MHMP