Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem obecních bytů MČ P-13 a z nové výstavby hl.m. Prahy

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 51/2000


 

I. schvaluje


– pronájem bytu č. 14, o vel. 1+1, ul. Trávníčkova, č.p. 1765, paní Lence Kolářové, na základě rozhodnutí soudu (náhradní byt) za regulované nájemné. Byt o vel. 3+1, Trávníčkova 1771, který uvolní, bude nabídnut na úřední desce za postoupení pohledávky– pronájem bytu č. 15, o vel. 3+1, ul, Vackova, č.p. 1540 manželům Mileně a Aleši


Svatošovým za regulované nájemné včetně náhradníků manželů Ivany a Marka


Kobližkových– pronájem bytů z nové výstavby hl. m. Prahy


2x 2+kk: – Robert Bati a Eva Divínová


– Karel Veselý


náhradník: Eva Malá


3x 1+0: – Jaroslav Fidrmuc


– Petr Russ


– Jitka Vokálová


náhradník: Monika Dobšínská


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 15.02.00nabídnout vedení Protidrogové centrály v rámci průběžného zajišťování rasantní protidrogové prevence na území Prahy 13 pronájem obecních bytů ve třech lokalitách Prahy 13 pro jejich pracovníky s tím, že nájemní smlouvy by byly uzavřeny na dobu určitou – vázané na výkon funkce v instituci  “Protidrogová centrála”


III. schvalujepro výše uvedené účely pronájem obecního bytu o vel. 1+0 Ovčí Hájek 2164, Nové Butovice a obecního bytu o vel. 3+1, Borovanského 2215, Velká Ohrada