Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem obecních bytů

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 392/1999

schvaluje


1. pronájem bytu č. 2, o vel. 1+1, čp. 2030, ul. Sezemínská za postoupení pohledávky 280.000,- Kč panu Bohumilu Olivovi za regulované nájemné včetně náhradníka pí Lucie Hartmanové2. pronájem bytu č. 4, o vel. 1+1, čp. 1775, ul. Trávníčkova za smluvní nájemné 7.710,- Kč panu Janu Froňkovi včetně náhradníka p. Michala Horáka

  1. pronájem bytu č. 3 , o vel. 1+0, čp. 2155, ul. Ovčí hájek za smluvní nájemné 6.117,- Kč panu Jiřímu Kvapilovi včetně náhradníka p. Michala Horáka