Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem obecního bytu

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 354/1999

I. schvaluje

pronájem bytu č.17, o vel. 1+1+L, U Jezera 2045, uvolněný exekucí, pí. Miladě Ehlové, které končí pracovní poměr ve funkci školnice ZŠ Klausova 2187 dne 24.7.1999 z důvodu odchodu do starobního důchodu , za regulované nájemnéII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99předložit návrh na pronájem bytu novému školníkovi MŠ Klausova ve smyslu “Zásad”