Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem obecního bytu

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 431/1999

 schvaluje


pronájem bytu č.17, o vel. 1+1, Heranova ul. č.p. 1549, Praha 5 sl. Janě Strnišťové za smluvní nájemné ve výši 3.857,-Kč dle “Zásad” s tím, že uvolněný vrácený byt bude pronajat p. Benešovi dle “Zásad”