Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem obecního bytu

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 352/1999

I. REVOKUJE


část usnesení MR č. 713 z 22.12.1998 v bodě III., k bytu č.12, o vel.3+1, Bellušova 1871, uvolněný stěhováním, který měl být pronajat za smluvní nájemné nabídkou na úřední desceII. schvaluje


1/ pronájem bytu č.12, o vel. 3+1, Bellušova 1871, uvolněný odstěhováním, pracovnici odboru investic Ing. Renátě Uramové za dvojnásobné základní nájemné, tj. 4.900,- Kč


2/ pronájem bytu o vel. 1+1, který uvolní Ing. Renáta Uramová, zájemci z kategorie veřejně prospěšných služeb výměnou za jím vrácenou garsoniéru