Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem školnických bytů v ZŠ Janského 2189 a MtŠ Klausova 2187

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 610/1999


 
 


 I. Souhlasís pronájmem služebních školnických bytů v ZŠ Jánského 2189 a MtŠ Klausova 2187 pedagogickým pracovníkům, kteří mají podanou žádost o pronájem obecního bytu ve smyslu “Zásad” do 30.6.2000


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 14.12.99


předložit do dalšího zasedání MR konkrétní jména pedagogických pracovníků, kterým bude poskytnuto dočasné ubytování do 30.6.2000 (s možností dalšího prodloužení) v obou školnických bytech